ОПИК

Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност"

 

 

 

Проект и главна цел

BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“,  Иновации и конкурентоспособност,
BG16RFOP002-2.101 - BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.101-1046
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ”ЕДЕЛВАЙС ТРАВЕЛ” ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 4655.80лв.
 
Начало:27.07.2021г.
Край: 27.10.2021г.

........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“,Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.097-3780
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ”ЕДЕЛВАЙС ТРАВЕЛ” ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 5305.95лв.
 
Начало:31.03.2021г.
Край: 30.06.2021г.

 

 

 

 

 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.095-1181
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ”ЕДЕЛВАЙС ТРАВЕЛ” ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 14162.24лв.
 
Начало:16.03.2021г.
Край: 16.06.2021г.

........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Номер на проект:  BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  

 

Бенефициент:  Еделвайс Травел ООД, ЕИК: 202532057 с административен договор: № BG16RFOP002-2.092-0168-C01.  

 

Обща стойност: 1173.73лв., от които 997.67лв. европейско (85%) и  176.06лв. национално съфинансиране (15%).

 

Начало: 21.12.2020г.

Край: 21.03.2021г.

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

...............................................................................................................................................................

Проект:Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19", финансиран по договор  №: BG16RFOP002-2.073-7409 - C01.

 

Цел: Осигуряване на оперативен капитал на дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Бенефициент: ЕДЕЛВАЙС ТРАВЕЛ ООД

 

Обща стойност: 9900 лв., от които 8415 лв. Европейско и 1485лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 11.08.2020 г.    

Край: 11.11.2020 г.

Календар